Tordenskiolds Soldater er en forening som har som formål å Oppfriske noen av ViceAdmiral Peter Wessel Tordenskiolds bravader, og å øke kunnskapsnivået om sjøhelten.

Siden starten i 1991 har foreningen holdt til i Fredriksvern Verft i Stavern. I dag har vi et nyåpnet Utstillingslokale som dekker våpen, klesdrakter, håndverker med mer i Kadettbrakka. Denne utstillingen holder vi åpen ved flere anledninger i løpet av året og følgelig ofte på sommeren når utallige mennesker er innom leiren. Denne utstillingen kan vi i dag presentere takket være et godt samarbeid med Norsk Forsvarsmuseum,

Vi disponerer også et lokale ytterst i Leiren mot Corntin. Her har vi som ønske og mål å lage et større miljø. Bygningen ligger med god forbindelse til området hvor vi annethvert år arrangerer ”Dynekilslaget 1716”. Sjøslag som gjenskaper historien rundt slaget i Dynekil så godt det lar seg gjøre på den gale siden av fjorden. Med Leiren og fjorden som arene foran Citadellet som danner bakgrunnen gjør det et imponerende skue når skutene kommer, nedslagene danner høye vannsøyler, svartkruttrøyken danner en mystisk tåke, publikum blir guidet gjennom historien ved hjelp av konferansier men mennene kjemper på marken og Quindene står på siden og overskuer slaget under solparasoller mens arbeiderklassen jobber for å berge falne soldater og slukke branner. Et arrangement som er et savnet element når det uteblir fra listen over arrangementer i Stavern om sommeren.

Vi tar også på oss enkelte oppdrag ved forskjellige anledninger, Være seg fra servering til kanonføring ved arrangementer.

I foreningens regi har vi nå 9 musketter, og flere av foreningens medlemmer er meget våpeninteressert og har egne våpen. Sent på året 2005 startet vi smått med å skyte skarpt med våre egne våpen. Flere har nå fått prøve seg og interessen vokser. Det er noe eget med skarpskyting med flint og perfeksjon, og lyden og duften av svartkrutt. Det er påbegynt trening for konkurranseskyting, og dette vil nok bare utvikle seg videre.

Mange venter nå på startdatoen for skarpskyting med kanonene også.

Quindene har blitt en egen undergruppe, ansvar for vedlikehold av uniformer, og som ansvarlige ved flere av serveringsoppdragene står de for en viktig jobb i foreningen. Mange har vært med på sykurs ved Alexandraskolen i Frederikshavn for å lære mer om syteknikker, snitt og stoffer fra det tidlige 1700-tall.