Fotoalbum

TORDENSKIOLD-DAGEN 2
Barnegruppa lager tresverd 4
17 mai 2017 35
STAVERNSFESTEN 21 og 22 juli 2017 31

oppdrag Statsraad Lehmkuhl 11.08.2017 46
Diverse bilder 9
Sivile klær 2
diverse 10

Fredrikshavn 2015 58
våbenskiold 1
Sommerbåten på Vestre Brygge i Larvik 8 august 201 13